مهارت های ما

شما می توانید به متخصصان مدیفای اعتماد کنید

تومور شناسی
87 %
زنان و زایمان
65 %
توانبخشی
92 %
تیم ما

آشنایی با پزشکان مجموعه

دکتر فریبرز فقیهی

دکتر فریبرز فقیهی

متخصص فک و صورت و زیبایی
دکتر روژین اسدالهی

دکتر روژین اسداللهی

فک و صورت و زیبایی
دکتر حسبن رضایی

دکتر حسین رضایی

متخصص گوش و حلق و بینی
دکتر علیرضا سودمند

دکتر علیرضا سودمند

فوق تخصص جراحی پلاستیک و زیبایی
دکتر سمیه عراقی

دکتر سمیه عراقی

متخصص گوش و حلق و بینی
کار از سال 1385
دکتر امید یوسف نژاد

دکتر امید یوسف نژاد

متخصص گوش و حلق و بینی
کار از سال 1385
دکتر مهدی خلیلی

دکتر مهدی خلیلی

متخصص گوش و حلق و بینی
کار از سال 1385
دکتر احمد زاغی حسین زاده

دکتر احمد زاغی حسین زاده

متخصص گوش و حلق و بینی
کار از سال 1385
دکتر کریم جلائیان سامانی

دکتر کریم جلائیان سامانی

متخصص جراحی گوش و حلق و بینی
کار از سال 1395
دکتر مهدی بخشایی

دکتر مهدی بخشایی

متخصص جراحی گوش و حلق و بینی
کار از سال 1376
دکتر محمد اکبریان

دکتر محمد اکبریان

متخصص جراحی گوش و حلق و بینی
کار از سال 1388
دکتر مهدی غلامی

دکتر مهدی غلامی

متخصص جراحی دهان و فک و صورت
کار از سال 1380

مشاوره رایگان دریافت کنید تماس با 021123456789