مهارت های ما

مجموعه ای از محبوب ترین و ماهر ترین متخصصان گوش وحلق و بینی استان مازندران

بینی استخوانی
87 %
بینی گوشتی
65 %
ترمیمی
92 %
تیم ما

آشنایی با پزشکان جراحی زیبایی بینی مازندران

دکتر سمیه عراقی

دکتر سمیه عراقی

متخصص گوش و حلق و بینی
کار از سال 1385
بیوگرافی دکتر علیرضا پورنبی متخصص گوش و حلق وبینی در شیراز و برازجان مهارت های حرفه ای بینی
دکتر امید یوسف نژاد

دکتر امید یوسف نژاد

متخصص گوش و حلق و بینی
کار از سال 1385
بیوگرافی دکتر علیرضا پورنبی متخصص گوش و حلق وبینی در شیراز و برازجان مهارت های حرفه ای بینی
دکتر مهدی خلیلی

دکتر مهدی خلیلی

متخصص گوش و حلق و بینی
کار از سال 1385
بیوگرافی دکتر علیرضا پورنبی متخصص گوش و حلق وبینی در شیراز و برازجان مهارت های حرفه ای بینی
دکتر احمد زاغی حسین زاده

دکتر احمد زاغی حسین زاده

متخصص گوش و حلق و بینی
کار از سال 1385
بیوگرافی دکتر علیرضا پورنبی متخصص گوش و حلق وبینی در شیراز و برازجان مهارت های حرفه ای بینی
دکتر رضا حسامی

دکتر رضا حسامی

متخصص گوش و حلق و بینی
کار از سال 1385
بیوگرافی دکتر حسامی – فوق تخصص جراحی پلاستیک و زیباییعضو انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی

مشاوره رایگان دریافت کنید تماس با 09115629639